Uma Magnifico Blanco

Sa novim vlasnicima!

Vlasnik: Porodica Arsić, Beograd, Srbija

Fotografija: Blanka Lazić