Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje

Naše omiljeno mesto….

Rezervat predstavlja jedno od poslednjih utočišta za živi svet vezan za poplavna područja. U rezervatu je prisutna 51 vrsta sisara, 248 vrsta ptica, 50 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, 9 vrsta gmizavaca, ogroman broj beskičmenjaka, od kojih se izdvaja fauna leptira sa preko 60 vrsta dnevnih leptira., više od 1000 biljnih vrsta…
Karakteristično je bogatstvo ornitofaune u kojoj se ističu retke vrste kao što su orao belorepan i crna roda . Gornje Podunavlje naseljava najveća populacija evropskog jelena u Srbiji, jedna od poslednjih takvih u autentičnom ritskom ambijentu, kao i divlje svinje….