Poseta iz Rumunije

Quentin Magnifico Blanco će sutra doputovati u svoje novo mesto prebivališta, na obali Crnog mora……

Vlasnik: Ionescu Marian Alin, Mangalia, Rumunija

Fotografija: Blanka Lazić