Pirate Magnifico Blanco

Pirat je sa novim vlasnikom! Vlasnik je Pirata čekao više od 10 godina!

Nekada davno, gospodin Alen je bio u kontaktu sa našom Askom. Nakon 10 godina, ponosan je vlasnik psa sa mooklom! Želimo Vam lepe zajednike trenutke!

Vlasnik: Alen Vuković, Sombor, Srbija

fotografija: Alen Vuković