Dora Megi sa novim vlasnicima !

Ćerka našeg Tita Respetable Magnifico Blanco, Dora Megi, od danas sa novim vlasnicima! Ova četvoročlana porodica će joj pružiti svu ljubav i pažnju koju i zaslužuje!

Vlasnik: Porodica Simić, Beograd, Srbija

Fotografija: Slobodan Lazić