Veliki gubitak….

Danas smo izgubili veoma važnog clana naše porodice Astra Magnifico Blanco više nije sa nama. Njen gubitak je nenadoknadiv.

Hvala našim veterinarima Goranu and Tomiju na podršci.