Uslovi o korišćenju

Sve fotografije i tekstovi objavljeni na web sajtu www.magnificoblanco.com, kao i delovi fotografija ili tekstova su vlasništvo odgajivačnice Magnifico Blanco, osim ako to nije posebno napomenjeno. Iz tog razloga fotografije, tekstovi i ostali materijal objavljen na sajtu magnificoblanco.com ne može biti korišten bez saglasnosti odgajivačnic Magnifico Blanco ili navedenog autora dotičnog članka, ilustracije, dizajna ili fotografije.

Takođe, dizajn web sajta je u potpunosti vlasništvo odgajivačnice Magnifico Blanco, budući da je potpuno autorsko delo i namenski urađen isključivo za naše potrebe i ne može biti korišten ili kopiran.

Stoga, Magnifico Blanco u potpunosti zadržava autorska prava na sva pomenuta intelektualna dobra. U slučaju nepoštovanja pomenutih uslova, svako korišćenje navedenog materijala smatraćemo bespravnim otuđenjem autorske svojine i prekršilac će snositi zakonsko-pravne posledice.

Ukoliko želite da koristite neki od materijala u neprofitne svrhe, svrhe edukacije ili sl., sve što treba da uradite je da nas kontaktirate i zatražite odobrenje i mi ćemo vam izaći u susret, najčešće bez zahteva za ikakvom nadoknadom.

Ukoliko pomenuti materijal želite koristiti u komercijalne svrhe ili svrhe koje podrazumevaju ostvarivanje profita, uveravamo vas da će nadoknata za to biti veoma simbolična.

U svim slučajevima prvenstveni cilj nam je promocija naše odgajivačnice i naših pasa, te stoga uz puno zadovoljstvo pristajemo na sve oblike saradnje.

U posao kojim se bavimo ulažemo izuzetno mnogo vremena, novca i ljubavi, pa pomenutim uslovima o korišćenju želimo da zaštitimo naša prava od krađe i bespravnog otuđenja, ali isto i prava naših prijatelja i saradnika koji nam bezdušno pomažu u radu i održavanju ovog web sajta.

S’ poštovanjem, Magnifico Blanco.