Testiranje sluha – BAEP

Danas je u Veterinarskoj kilnici Novak ( Beograd) urađena provera sluha naše Norah Magnifico Blanco. BAEP test rezultat : Normalan sluh bilateralno!