CAC Herceg Novi – CG

CAC Herceg Novi, Srbija, 6. jul 2013

Eros Max Magnifico Blanco CAC, BOB, R BOG !

Vlasnik: Dajana Mirosavljević, Maximus Blanco dogos, Tenja, Hrvatska

Sudija: Vasco Mudresa

Hendler: Darko Jovanović

Fotografije: privatna kolekcija vlasnika

Čestitamo vlasnici na učestalim uspesima!