Pas ima sve odlike čoveka, a ni jednu njegovu manu!

Vilijam Svečujak

Home

Termini sa izložbi pasa

IZLAGAČ – čovek koji izvodi ( izlaže/prikazuje  ) psa

RING – ograđeni prostor za ocenjivanje pasa

PRM - prima junior / prvak razreda mladih

CAC - (Certificat d'aptitude au Championnat (national)) - sertifikat državnog (nacionalnog) šampiona (šampionata), tj. potvrda osvojene kandidature za nacionalnog šampiona

RCAC – drugoplasirani nacionalni šampion

CACIB
- (Certificat d'aptitude au Championnat International de Beaute) - internacionalni sertifikat prvaka u lepoti, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u lepoti

RCACIB  - drugoplasirani internacionalni šampion

BOB - (Best of Breed) - prvak rase (najlepši pas rase, nevezano za pol)

BOS - (Best of Oposite Sex) - najlepši pas rase suprotnog pola psa koji je dobio titulu BOB

BOG / BIG - (Best of/in Group) - najlepši pas svoje FCI grupe, prvak grupe

BIS - (Best in Show) - najlepši pas na izložbi

R - (reserve) - rezerva, drugoplasirani

Baby - oznaka za bebe, najmlađe pse

J - (junior) - oznaka za juniore

Veteran - oznaka za veterane

ClubSieger / Club Winner
- pobednik na specijalizovanoj izložbi, klubski pobednik

EW - (Europian Winner) - evropski šampion

WW - (World Winner) - svetski šampion

CH - (Champion) - šampion (nacionalni, državni)

INT.CH - (International Champion) - internacionalni šampion
back to top

komentar

 back to top